Gebyrer som Energy Nordic opkræver

Opsigelse af aftale inden for bindingsperioden
Kr.750,00
Rykker gebyr (pr. rykker)
Kr.100,00
Flytteopgørrelse eller ekstra opgørelse
Kr.65,00
Fogedgebyr (dertil kommer faktiske omkostninger til foged samt evt. låsesmed)
Kr.700,00

Gebyrer fra dit netselskab
Energy Nordic ApS viderefakturerer gebyrer fra dit netselskab. Dette gør vi uden fortjeneste. De enkelte gebyrer varierer afhængigt af gebyrtype og netselskab. Du kan se priser på gebyrerne på dit netselskabs hjemmeside.

Sikkerhedsstillelse
Ved 3. rykker har vi krav om sikkerhedsstillelse svarende til 5 måneders forbrug. Ved 12 måneders rettidig betaling tilbageføres sikkerhedsstillelsen.

 

 

Renter ved for sent betaling fastsættes efter § 5:

Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct.

Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.