Gebyrer som Energy Nordic kan opkræve private (Inkl. moms)

Opsigelse af aftale inden for bindingsperioden
Kr.750,00
Rykker gebyr (pr. rykker)
Kr.100,00
Slutopgørelse eller ekstra opgørelse
Kr.65,00
Gebyr for overskudsproduktion uden forbrugsaftale
Kr./mdr25,00

Gebyrer fra dit netselskab
Energy Nordic ApS viderefakturerer gebyrer fra dit netselskab. Dette gør vi uden fortjeneste. De enkelte gebyrer varierer afhængigt af gebyrtype og netselskab. Du kan se priser på gebyrerne på dit netselskabs hjemmeside.

Sikkerhedsstillelse
Ved 3. rykker har vi krav om sikkerhedsstillelse svarende til 5 måneders forbrug. Ved 12 måneders rettidig betaling tilbageføres sikkerhedsstillelsen.

Gebyrer som Energy Nordic kan opkræve erhverv (ekskl. moms)

Opsigelse af aftale med binding, mindre end 12 måneder tilbage
Kr.1.200,00
Opsigelse af aftale med binding, 12 - 24 måneder tilbage
Kr.2.400,00
Opsigelse af aftale med binding, over 24 måneder tilbage
Kr.3.600,00
Kompensationsgebyr
Kr.310,00
Rykker gebyr (pr. rykker)
Kr.100,00
Slutopgørelse eller ekstra opgørelse
Kr.65,00
Gebyr for overskudsproduktion uden forbrugsaftale
Kr./mdr25,00

 

 

Renter ved for sent betaling fastsættes efter § 5:

Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct.

Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.